KulturArvOpplevelser

Her finner du all informasjon om programmet KulturArvOpplevelser.

Formålet med programmet KulturArvOpplevelser er å styrke produktutvikling og konseptuering av de mange produktråvarene vi har i Buskerud, basert i kultur og kulturarv.  

Kultur og kulturarv er en viktig ressurs for reiselivsprodukter ved at kulturopplevelser bidrar til å øke verdien av Norge som reisemål, og gjennom det verdiskapningen i reiselivsnæringen. Det er et stort potensial for å utvikle gode opplevelser som kan være kommersielle i Buskerud, gitt eksisterende reiselivsmarked og råvaregrunnlag.

Hvem kan søke? Og hva kan det søkes om midler til?

Kommuner/regionråd, organisasjoner, institusjoner og destinasjonsselskap kan søke om støtte. Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier om andre partnere deltar.

Programmet er relevant for aktører i hele fylket. Buskerud-baserte interessenter som søker om midler fra programmet, kan samarbeide med relevante aktører utenfor fylket, men basen i prosjektet må ha tydelig kobling til Buskerud.

Det kan søkes om midler til både forprosjekt og hovedprosjekt.

Søknadsfristen er 24. mai 2019. Les mer og send inn søknad.

KulturArvOpplevelser - fordeling 2018

Buskerud fylkeskommune mottok 25 søknader i 2018. Programrådet - som består av deltagere fra kulturminnevernet, kulturlivet, reiselivet og kommuneregionene - har behandlet søknadene og besluttet å gi 12 prosjekter støtte.

Fordelingen ble lagt fram for hovedutvalg for miljø, innovasjon og næring i møte 13. september 2018 i sak 50/18 og hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i møte 27. september 2018 i sak 33/18.

Følgende prosjekter fikk støtte i 2018:

 • I sabotørenes fotspor - Fossen Friluft
 • Ostebygda Hol
 • På spinderiet - Nedre Eiker kommune
 • Restaurering av dyregrav - Nore og Uvdal kommune
 • Utvikling av aktiviteter og kulturopplevelser i Gruveåsen - Norsk Bergverksmuseum
 • Utvikling av næring og kulturarv i Vollen og Slemmestad med Kyststien - Slemmestad Brygge AS
 • KulturArvOpplevelser i Numedal - Buskerud Næringshage
 • Kulturarv Gulsvik - Gulsvik sag AS
 • Nesbyen historiske opplevelser - Nes kommune
 • Røta - Visit Geilo AS
 • Tettere på naturen - Nore og Uvdal Næringsselskap SA
 • Troll10 - Hidden AS

Publisert 12. april 2018, oppdatert 29. mars 2019.