Foredragsholdere KulturarvBuskerud2019

Presentasjon av noen av dem du møter på kulturarvkonferansen i mars 2019.

Foredragsholdere konferanse

Foto: Noen av de som deltar på KulturarvBuskerud2019. F.v.: Tone Sinding Steinsvik, Hanna Geiran, Trond Åsheim, Fredrik Høyer og Caroline Gierløff. 

Hanna Geiran

Hanna Geiran ble i 2018 utnevnt til ny riksantikvar - Direktoratet for kulturminneforvaltning. Hun er utdannet sivilarkitekt og har vært ansatt i firmaer med ulike byggeoppgaver, blant annet antikvarisk rehabilitering. Hun har vært ansatt hos Riksantikvaren siden 2005. 

Lisbeth Halseth

Lisbeth Halseth er arkitekt og partner i LPO Arkitekter. LPO Arkitekter ble stiftet i 1983 og har arbeidet med flere transformasjonsprosjekter, blant annet Papirbredden og Grev Wedels plass i Drammen. Firmaet mottok Cityprisen for Vulkanområdet i 2012 og Statens byggeskikkpris i 2004 for Møllebyen i  Moss.

Arne Holm

Arne Holm er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR/OsloMet. Arne Holm har jobbet mye med hvordan kulturarven kan brukes som en ressurs i samfunnsutviklingen, blant annet rapporten Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen: Suksessfaktorer i by- og tettstedsutviklingsprosjekter med fokus på vern og ny bruk av eldre bygninger (NIBR-rapport 2016/7).

Caroline Gierløff

Caroline Gierløff er utdannet samfunnsøkonom, og er partner i Menon Economics. Menon Economics har blant annet foretatt en samfunnsøkonomisk analyse med utgangspunkt i kulturminner og kulturmiljø - rapporten Verdien av kulturarv (2017).

Tone Sinding Steinsvik

Tone Sinding Steinsvik er direktør ved Modum Blaafarveværk. Tone og Kjell Steinsvik etablerte Stiftelsen Modums Blaafarveværk i 1968. Tone Siding Steinsvik mottok EUs Kulturminnepris/Europa Nostra Award i 2018 for 50 års innsats for å ta vare på, utvikle og gjøre anlegget tilgjengelig for et bredt publikum.

Trond Åsheim

Trond Åsheim er administrerende direktør i Union Eiendomsutvikling. Union Eiendomsutvikling har stått for utviklingen av Union Brygge i Drammen, som de vant Cityprisen 2017 for.

Gunhild Bøgseth

Gunhild Bøgseth er etatsjef i Miljø- og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune. Fredrikstad er blant annet kjent for Gamlebyen, som er en godt bevart festningsby. Fredrikstad vant Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling, Attraktiv by, i  2017.

John Martin Pedersen

John Martin Pedersen er utviklingsdirektør i Oxer Eiendom. Oxer Eiendom har nylig stått for utviklingen av et boligprosjekt på Grev Wedels plass i Drammen. Boligprosjektet omfatter både nybygg og bevaring av verneverdige bygninger.

Espen Finstad 

Espen Finstad fra Oppland fylkeskommune arbeider med Klimapark 2469, brearkeologi og Secrets of the Ice. Dette er et arbeid i skjæringspunktet mellom arkeologi, klima og verdiskaping. Brearkeologien har gitt flere spennende og sjeldne funn, blant annet treski og Norges eldste klesplagg.

Fredrik Høyer 

Fredrik Høyer er Drammens egen slampoet. Han er utdannet litteraturviter, og jobber som artist og skuespiller. Fredrik Høyer har jobbet med performance og slampoesi i snart ti år. 

Last ned program for fullstendig oversikt over alle foredragsholderne. 


Publisert 10. januar 2019, oppdatert 12. februar 2019.