Meld fra om arkeologiske funn

Har du funnet noe som du tror kan være et kulturminne fra før 1537? Da må du melde fra til fylkeskommunen.

Løsfunn - slik som mynter, pilspisser, smykker, våpen eller lignende - er statens eiendom dersom de er eldre enn 1537.

Dersom du finner en gjenstand som du tror kan være eldre enn 1537, er det viktig at du tar kontakt med Buskerud fylkeskommune snarest mulig.

Det samme gjelder mynter som kan være fra før 1650, samiske gjenstander eldre enn 100 år, samt gjenstander som er funnet i sjøen og som er eldre enn 100 år.

Ifølge kulturminneloven plikter en å melde fra om slike funn. Det er forbudt å omsette oldsaker i Norge.

Ikke flytt gjenstander

Det er viktig å være oppmerksom på at en ikke bør flytte på slike gjenstander. Spesielt kan gjenstander laget av organisk materiale, som for eksempel tekstiler og skinn, være svært skjøre.

Disse kan ta stor skade av å bli flyttet. Det samme gjelder metallgjenstander som har ligget lenge i fuktige omgivelser.

Gjenstander som har ligget lenge i bakken, kan fort gå i oppløsning dersom de ikke får rett behandling eller konservering. Det beste er derfor å la gjenstanden ligge i bakken og å kontakte fylkeskommunen.

Ta gjerne et bilde av gjenstanden, kartfest funnstedet og send informasjonen til fylkeskommunen.

Dersom det gjøres funn, skal Funnskjema for opplysninger om gjenstander fylles ut.

Arkeologer undersøker

Arkeologer fra fylkeskommunen reiser ut og foretar en nærmere vurdering av funnet i felt. Dersom det er et kulturminne, sendes dette inn til Kulturhistorisk Museum.

Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å foreta en utgravning av funnstedet for å se om det er flere gjenstander som skjuler seg under bakken. Kostnadene til utgraving belastes ikke grunneier dersom kulturminnet ikke tidligere var registrert.

I en del tilfeller har en rett på finnerlønn for gjenstander som leveres inn. Finnerlønnen reguleres av kulturminnelovens § 13.

Metallsøking i Buskerud

Metallsøkere har langt større sannsynlighet for finne arkeologiske kulturminner enn folk flest. Riksantikvaren har derfor utarbeidet egne retningslinjer for privat bruk av metallsøker.

Ved funn gjort gjennom metallsøking skal eget funnskjema for metallsøking brukes. 

 

Har du funnet noe?

Fyll ut skjemaet nedenfor, eller ta kontakt på telefon 32 80 85 96.

Ditt navn:
Din e-postadresse:
Henvendelsen gjelder:
 

Publisert 8. oktober 2013, oppdatert 17. august 2018.