Stemmerettsjubileet markeres i Buskerud

11. juni 2013 er det 100 år siden Stortinget vedtok å innføre allmenn stemmerett for kvinner. Fylkeskommunen setter i gang lokale tiltak.

Gruppen vil ha med representasjon fra fylkeskommunen, og der fylkesmannen, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner inviteres med for å koordinere arbeidet.

Arbeidsgruppen fremmer forslag til arrangementer og markeringer til fylkesutvalget.

Fylkesutvalget i Buskerud vedtok onsdag ettermiddag at det avsettes 200.000 kroner til arbeidet med stemmerettsjubileet i 2013.

Lokal feiring
Regjeringen vedtok i 2009 at Stemmerettsjubileet 1913-2013 skal feires lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stemmerettskomiteen som er nedsatt for å lede arbeidet fram mot Stemmerettsjubileet 1913-2013, er opptatt av å skape engasjement rundt jubileet i hele Norge.

Det er sendt brev til alle landets ordførere og fylkesordførere med oppfordring om å organisere jubileumskomiteer.

Det foreslås å etablere en komité som omfatter både Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet.

Samle fellesverdier
Ramme for jubileet Stemmerettskomiteen har lagt opp til at jubileet skal samle seg om sentrale fellesverdier i vårt demokrati, stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon.

Jubileet tar utgangspunkt i en historisk hendelse, men samtidig er det viktig at feiringen engasjerer i samtid og framtid.

Stemmerettskomiteen har initiert flere større arrangement som den vil stå ansvarlig for selv, men ønsker også at det settes i gang lokale tiltak og arrangement.


Publisert 2. mai 2013, oppdatert 2. mai 2013.