Museer i Buskerud

Museene gjør en viktig jobb med å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid. De er våre beste inngangsporter til kunnskap og forståelse for fortidens samfunnsforhold og levekår.

Museene bidrar til å skape lokal identitet, samtidig som de er en opplevelsesaktør i reiselivsnæringen i fylket. Museumssektoren i Buskerud har nærmere 120 årsverk og forvalter 379 kulturhistoriske bygninger og omkring 170 000 gjenstander. Dette gjør museene til en ressurs for samfunnsutviklingen i Buskerud. 

Buskerud fylkeskommune bidrar, ved siden av stat og kommune, til en utstrakt offentlig finansiering av museumssektoren. Det gis årlige driftstilskudd til de konsoliderte museene i fylket. De konsoliderte enhetene er Drammens Museum, Buskerudmuseet og Blaafarveværket. I tillegg er Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg statlig finanisert.

Fylkeskommunen fungerer som rådgiver for museene i utviklingsprosjekter og i gjennomføringen av andre oppgaver. 


Publisert 30. april 2012, oppdatert 2. mai 2016.