Scenekunst

Scenekunstfeltet defineres gjerne gjennom kunstuttrykkene teater, dans og opera. Fylkeskommunen prioriterer tiltak innen teater og dans, gjennom å yte støtte til både den institusjonsbaserte og den frie scenekunsten, og satsing på amatørteatervirksomhet.

Scenekunst - foto Nina Holtan

Det er etablert et regionteater for fylket gjennom Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud. Regionteateret skal være et profesjonelt teater for produksjon og formidling av nyskapende og utfordrende scenekunst av høy kvalitet. Regionteateret skal bidra til et økt tilbud av scenekunst til hele befolkningen i Buskerud, og samtidig bidra til mangfold, kompetanseutvikling og en generell styrking av fylkets scenekunstfelt. Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud skal særlig vektlegge et barne- og ungdomsperspektiv, i tillegg til å inneha et flerkulturelt perspektiv. 

Buskerud fylkeskommunes støtte til amatørteatermiljøene går gjennom stiftelsen Buskerud Teater og de fire teaterverkstedene i fylket. Buskerud Teater er et organ for administrativ og teaterfaglig samordning, og jobber for videreutvikling av en helhetlig amatørteatervirksomhet i fylket. Denne virksomheten skal legges til rette på en slik måte at amatører kan drive aktiviteter på alle nivåer og i alle aldersgrupper.

Det finnes ingen faste, etablerte grupper eller institusjoner for profesjonell dans i Buskerud, men en rekke profesjonelle dansekunstnere er bosatt her, og Scenerommet samarbeider med flere prosjektbaserte dansere. Samtidig vises det profesjonell folkedans på kappleiker og en rekke andre arenaer. For Buskerud fylkeskommune er det et mål å styrke dans som kunstart og tradisjonsbærer, gjennom å skape synergier og se dans i komplementære forhold til andre kunstuttrykk. Videre ønsker Buskerud fylkeskommune å styrke formidlingen av dans gjennom eksisterende formidlingsnettverk, som Den kulturelle skolesekken.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 23. september 2015.