Musikk

Buskerud fylkeskommunes engasjement på musikkfeltet dreier seg i utstrakt grad om å yte støtte til regionale ledd av frivillige organisasjoner, musikkfestivaler og tiltak innenfor talentutvikling.

Det har skjedd store endringer på musikkfeltet de siste årene, både med tanke på musikkbransjen, folks musikkbruk og musikkfeltets organisasjonsliv. Buskerud fylkeskommune er opptatt av å prioritere tiltak som har et vesentlig utviklingsperspektiv og som bidrar til å oppnå felles mål. Det legges særlig vekt på tiltak som bidrar til å bevare fylkets unike folkemusikktradisjon. Videre er det et sentralt aspekt at fylkeskommunen ønsker å bidra til en hensiktsmessig organisering på musikkfeltet. 

Buskerud fylkeskommune prioriterer ikke å gi støtte til innspillinger, plateutgivelser, enkeltstående konserter, konsertserier eller turneer. 


Publisert 10. desember 2012, oppdatert 31. januar 2013.