Litteratur

Fylkeskommunes engasjement på litteraturfeltet ivaretas i overveiende grad av Buskerud fylkesbibliotek, som også ivaretar litteraturtilbudet i Den kulturelle skolesekken.

Som det regionale nivået i folkebibliotekvesenet, har fylkesbiblioteket en rekke lovpålagte oppgaver, med særlig vekt på å yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse til folke- og skolebibliotekene i fylket. Av landets til sammen 1200 bibliotek, ble Buskerud fylkesbibliotek kåret til Årets bibliotek i 2010. Prisen deles ut av Norsk bibliotekforening.

I tillegg til Buskerud fylkeskommunes egne tiltak gjennom fylkesbiblioteket og Den kulturelle skolesekken, samarbeider fylkeskommunen med stiftelsen Portåsen – Wildenveys rike i Nedre Eiker på litteraturfeltet. Portåsen er et kultursenter hvor ordet står i sentrum, og som har som spesiell oppgave å formidle Herman Wildenveys liv og diktning. 

Fylkeskommunen prioriterer ikke å gi støtte til bokproduksjon, bokutgivelser eller enkeltstående litteraturarrangementer.


Publisert 10. desember 2012, oppdatert 31. januar 2013.