Prosjekter som presenteres

På kulturkonferansen presenteres gode prosjekter som har åpnet opp flere rom i kulturlivet enn de tradisjonelle. Prosjektene har utvidet sirkelen ved å skape nye møteplasser for utveksling av ideer, følelser og verdier.

I København har jeg hjemme

Københavns Musikteater arbeider kontinuerligt med å bli hele Københavns teater med et utvalg av forskjellige musikkforestillinger, som treffer ulike målgrupper. Ut fra tanken om at nøkkelen til et mangfoldig kulturliv ligger i det likeverdige møtet mellom kunstinstiusjonen og publikum ble prosjektet I København har jeg hjemme skapt. 

Høsten 2013 og våren 2014 ble seks campingvogner satt ut i  seks bydeler i København. I campingvognene flyttet scenekunstnere inn, og inviterte alle med fortellerlyst inn i vognen for å utveksle sine historier om København. Kunstnerne blogget daglig om menneskene de møtte og om historiene som ble fortalt. Historieinnsamlingen på gateplan ble koblet sammen med en Facebookside, hvor alle hadde mulighet for å bidra med egne Københavner-fortellinger, og på Instagram, hvor man kunne tagge sine bilder #hjemmeikbh. 

Ut fra det innsamlede materialet i vognene og på facebook skapte scenekunsterne forskjellige små forestillinger, som ble presentert i nærmiljøet i prosjektperioden. Det var scenekunst på gateplan - for og med københavnerne, om københavnske liv og drømmer, presenteret i nærmiljøet, tett på publikum.

Campingvogn

 

Fremtiden er Fjell

Kunstprosjektet Fremtiden er Fjell av Jan Christensen og Marius Dahl er en del av Drammen kommunes flerårige kunstprosjekt Jeg er Drammen  om Drammen, byens beboere og deres identitet. Kunstprosjektene skal foregå ulike steder i byens uterom. 

Tittelen “Fremtiden er Fjell” er et konstruert slagord, som kunstnerne mener kunne markedsført den nye drabantbyen da den ble bygget på 1960- og 70-tallet. Slagordet har gyldighet også i dag: globalisering og multikulturalisme er kommet for å bli, og er en del av Drammens fremtid. Kunstnerne ønsket å inspirere til refleksjon og debatt rundt Drammens identitet. Ved bruk av kunstneriske virkemidler ville de blant annet drøfte identitetsbygging, kleskoder og medienes rolle i hvordan Fjell blir sett på. Prosjektet ønsket å belyse fordommer og inngrodde "sannheter" om Fjell.

Verket til Dahl/Christensen tok form som en “kampanje” i det offentlige rom i Drammen sommeren 2013. Kunstnerne produserte to store veggmalerier i tillegg til reklameboards og plakater. Verkene ble formidlet via kommunikasjonskanaler for offentlig informasjon, annonser, blogg og sosiale medier.

Fremtiden er Fjell

 

Punkt Medis

Punkt Medis er ett av Stockholms Stadsbiblioteks ungdomsbibliotek, og  henvender seg spesifikt til ungdom mellom 13-19 år. Her kan de unge foruten å leve ut skrive- og forfatterdrømmer spille i band, spille brettspill og dataspill eller stille ut kunst. Punkt Medis har utmerket seg med gode litterære arrangementer for denne målgruppen. De unge skal oppleve Punkt Medis som sitt bibliotek!  

Punkt Medis


Publisert 13. november 2014, oppdatert 13. november 2014.