Bli med å drøfte om kulturbegrepet er i endring

Ser vi konturer av nye perspektiver på kulturbegrepet? Som både favner profesjonell utøvelse, og all kommunikasjon og aktivitet som oppstår på bakgrunn av kulturproduktet?

I motsetning til det utvidede kulturbegrepet som har hatt fotfeste siden 1970-tallet,  ser vi nå konturer av nye perspektiver på kulturbegrepet. Et av perspektivene favner totaliteten av både profesjonell utøvelse, og i tillegg all kommunikasjon og aktivitet som oppstår på grunnlag av kulturproduktet.

Det åpnes for at all kommunikasjon rundt kultur er en del av kulturen – alle opplevelser, refleksjoner, diskusjoner – ikke bare selve den profesjonelle utøvelsen. Det betyr at det er flere rom i kulturlivet enn de tradisjonelle rommene som museer, teater og gallerier. Rom oppstår der hvor det er en utveksling av ideer, følelser og verdier.

I dagens samfunn trenger vi rom hvor vi kan møtes for å utvikle oss som individer og samfunnsborgere. Profesjonell utøvelse av kunst og kultur kan skape disse rommene, men det forutsetter  møteplasser, kommunikasjon og samhandling.

Kulturlivet kan ses som en relativt lukket sirkel hvor det er et tydelige skille mellom kunstarter og uttrykksformer, og  mellom publikum og utøver. Samtidig er det tendenser til at dagens skillelinjer mellom kunstarter og uttrykksformer viskes ut, og at kvalitet  er viktigere enn sjanger.

For å diskutere dette har vi blant annet invitert to tydelige ledere i norsk kulturliv, Anne Aasheim, Norsk Kulturråd og Kristin Danielsen, Deichmanske bibliotek.


Publisert 13. november 2014, oppdatert 23. desember 2014.