Kulturkonferansen 2014

Buskerud fylkeskommune inviterer alle som jobber med kultur i fylket til å bli med på et todagers dypdykk i spørsmål knyttet til kulturens legitimitet, sammen med ledende norske og internasjonale krefter.

De siste årene har ideen om at kunst- og kulturtilbudet skal treffe alle vært rotfestet i norsk kulturpolitikk. De svake, de sterke, de marginaliserte, de høyt utdannende, de lavt utdannende, de unge og de gamle – alle skal få. Men forskning viser at det er få ting som er så stabilt som kulturkonsum. Det er de samme som bruker i dag som for 15 år siden, til tross for rapporter, satsinger, øremerkinger og gode intensjoner om å demokratisere kulturen. 

Vil ikke alle ha?

Dette skal vi grave dypere i på Kulturkonferansen 2014. Blant bidragsyterne er kulturpolitkkforsker Per Mangset, direktør i Rikskonsertene, Turid Birkeland, direktør ved Drammens Museum, Åsmund Thorkildsen og redaktør for Aftenpostens kulturmagasin K Kristin Valla. Kristian Mesingset og Karin Hindsbo som akkurat har publisert sitt kulturmanifest kommer,  Chris Torch fra Intercult og Niels Righolt fra Center for Kunst & Interkultur er begge sentrale aktører i europeisk kulturdebatt og vil bidra med internasjonale perspektiver. Se fullstendig program og informasjon om innledere

Presentasjoner fra konferansen


Publisert 17. desember 2013, oppdatert 16. november 2015.