Buskerud Idrettsanleggspool

Buskerud Idrettsanleggspool er et kompetansenettverk for deg som planlegger spillemiddelfinansierte idrettsanlegg.

I dette nettverket finner du mennesker med kompetanse på mange ulike former for idrettsanlegg – og det beste er at du kan ta kontakt med dem og få rådgivning og hjelp når du selv trenger det. 

Hver av personene i denne anleggspoolen har sagt seg villig til å være behjelpelig med rådgivning innen idrettsanleggsutvikling i Buskerud. Menneskene du her vil få kontakt med vil bistå med sin ekspertise og erfaring slik at ditt prosjekt kan realiseres på en god og effektiv måte. Kunnskapen er mangfoldig og til for å deles!

Følgende personer er med i Buskerud Idrettsanleggspool (poolen oppdateres fortløpende). 

Oddvar Moen

Daglig leder Drammen Idrettsråd
Tlf: 41 90 01 79/32 20 82 11
Send e-post  

Oddvar er en erfaren kar i Buskerudidretten som har masse kompetanse innen spillemiddelregelverk og -prosess fra A til Å gjennom å ha deltatt i flere slike selv. God kjennskap har han også til momsutfordringer ved bygging av idrettsanlegg. Lurer du på noe om hva som rører seg i Buskerud generelt når det kommer til idrett snakker du med Oddvar. Hans kjennskap til idretten i Buskerud fylke er større enn hos de fleste av oss.

Geirfinn Kvalheim

Fagleder breddeanlegg Norges Fotballforbund
Tlf: 90 68 00 06
Send e-post  


Bygger du fotballanlegg i Buskerud, uansett fasong, er dette mannen å snakke med. Tilstandsrapporter, testrapporter for kunstgressbaner og alt som tilhører en prosess med å realisere fotballanlegg hører til hans portefølje. Geirfinn har kontor på Komplett.no-Arena i Sandefjord, men er ikke sen å be for en visitt på en nylagt kunstgressbane eller for befaring av planlagte matter rundt omkring.

Tom Anderson

Anleggsrådgiver Norges Håndballforbund
Tlf: 99 71 44 72
Send e-post  


Tom har kjennskap til det meste som omfatter idrettshaller, særlig selvsagt med god vekt på håndballen. Rådføring om alle elementer fra gulv til tak samt tilstandsrapporter kan du få fra denne karen. Kravspesifikasjoner med tanke på idretter og spillemidler får du av han.

Kjell Nilsen

Anleggskonsulent Norges Bandyforbund/
Buskerud Idrettskrets Anleggsutvalg
Tlf: 21 02 90 00/90 11 45 41
Send e-post  


Opptatt av å skape gode anleggsprosesser og kan hjelpe til i særlig grad innen isanlegg og hallprosjekter. Har også god oversikt innen kunstsnøanlegg. Lang erfaring innen idrettsanleggsbygging - denne mannen bistår gjerne til ditt prosjekt. Masse engasjement får du også med på kjøpet!

Kalle Glomsaker

Friidrettsforbundets Anleggsutvalg
Tlf: 90 13 28 38
Send e-post  

 

Ole Petter Sandvig

Friidrettsforbundets Anleggsutvalg
Tlf: 90 08 15 18
Send e-post 

 

Dette er to ildsjeler som jobber med utvikling av friidrettsanlegg i hele Norge. De vil være behjelpelige med rådgiving innen hallutvikling og hvis du sitter på planer om friidrettsanlegg. God kjennskap til idrettens organisasjon og samhandlingen med det offentlige er også spesialområder. Her er det mye erfaring å spille på! Bruk den. 

Pål Melbye

Anleggsansvarlig Norges Golfforbund
Tlf: 90 82 01 90
Send e-post  


Som anleggsansvarlig i golfforbundet og tidligere ansatt i Kulturdepartementets Idrettsavdeling sitter Pål på mye kunnskap når det kommer til spillemidler og golfanlegg. Planlegger du et stort eller lite golfanlegg? Trenger du veiledning til å drive klubben og banen din? Da er Pål mannen å spørre!

Stig Nilssen

Ansvarlig utstyr og anlegg Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Tlf: 90 56 81 83
Send e-post  


Stig arbeider for at det skal bygges flere basishaller i Norge. Norges gymnastikk- og turnforbund har gått offensivt ut og sier at de ønsker å være en aktiv støttespiller og samarbeidspartner i prosessen fra ide til ferdig hall. Derfor bør du ta kontakt med Stig dersom du arbeider med slike type anlegg.

Erlend Alstad

Anleggskonsulent Norges Svømmeforbund
Tlf: 40 85 29 25
Send e-post  


Tilgang til svømmeanlegg er svært viktig for alle svømmingens idretter. Alle svømmeanlegg i Norge bygges lokalt og er avhengig av lokalt initiativ gjennom en årrekke. Fordi de øvrige potensielle brukerne mangler en samlet stemme er det oftest svømmeklubbene som må ta ansvaret som pådrivere i prosessen. Trengs det hjelp til denne prosessen kan Erlend hjelpe til. 

Espen Møkkelgjerd

Sune Sport Frisbeegolf
Tlf: 911 64 665
Send e-post  


Espen er sammen med Sune Wentzel de fremste utviklerne av frisbeegolfbaner i Norge. Frisbeegolf er en ekstremt artig sport og Espen forklarer det slik; "Discgolf (Frisbeegolf) har vokst fra en marginal hobby til en populær sport blant mennesker i alle aldre. Idretten er i stor vekst over hele verden. I Skandinavia er det mer enn 600 discgolfbaner. Sporten appellerer til alle. Både barn i skolealder og eldre kan spille discgolf – og ikke minst kan de gjøre det sammen. I tillegg rekrutterer discgolf mange som har sluttet med annen aktiv idrett som vil ha en ny og spennende fritidsaktivitet. Spillet er lett å forstå, rimelig å delta på og veldig engasjerende."

 

 

 

 

 

   


Publisert 3. november 2014, oppdatert 3. november 2014.