Idrett og fysisk aktivitet

Buskerud Fylkeskommunes visjon for idrett og friluftsliv er: "alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede" både i bygd og by. Oppnåelse av dette innebærer samarbeid med frivilligheten og kommunene.

Vi har en service- og støtterolle overfor frivillige organisasjoner og kommunene, og ønsker at de skal være i best mulig stand til å oppnå visjonen sammen med oss.

For at du skal ha mulighet til dette er det helt nødvendig at det bygges anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Realiseringen av disse avhenger, som alt annet, av penger.

Fylkeskommunens rolle i dette er å behandle alle søknader om spillemidler, som kommer fra kommunene. Skal du søke om spillemidler på vegne av din kommune eller idrettslag er det nyttig å sjekke ut  www.idrettsanlegg.no for mer informasjon. Her finner du de ulike vedleggene som kan benyttes i en søknad, samt mye annen informasjon. I 2016 ble nettsiden godeidrettsanlegg.no opprettet, her finnes gode eksempler, kontaktpersoner, prosektbeskrivelser og annet nyttig matreale for de som vil bygge anlegg.

For mer detaljert informasjon om søknadsordningen anbefales det å lese retningslinjene for søking i Bestemmelser for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Er du i tillegg interessert i regjeringens politikk på området kan det være verdt å ta en titt på Stortingsmelding nr. 26 – Den norske idrettsmodellen. Strategiutvalget for idrett leverte inn en rapport "Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid" som er god lesing.

Vi støtter kommunene i deres arbeid med spillemiddelsøknadene. Hver kommune har en egen person som arbeider med spillemidler. Hvis du vurderer å søke, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med kommunens kontaktperson. Eventuelt kan fylkesidrettskonsulenten kontaktes.

Vi har også vår egen politisk vedtatte strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud, der den ovennevnte visjonen styrer innholdet. Det vil utarbeides et handlingsprogram som i mer detaljert form vil bestemme hva fylkeskommunen gjør fra år til år. 

Er du et ungt idrettstalent eller med på å arrangere et internasjonalt mesterskap har vi også tilskuddsordninger for det. 

Følg oss på Facebook for regelmessige oppdateringer som hjelper deg til å følge med på hva som skjer i buskerudidretten. 


Publisert 13. februar 2012, oppdatert 9. desember 2016.