Workshop, frivillige organisasjoner friluftsliv

Hvordan kan frivillige organisasjoner og det offentlige jobbe sammen for å gi friluftsliv økt synlighet og større oppslutning om friluftslivsaktiviteter? Møt oss i Drammen 26. september eller på Flå 28. september.

  • Av Lise-Berith Lian

Vi ser nærmere på hvordan vi sammen kan satse på fellestiltak slik vi kan få økt synlighet om friluftslivsarrangementer. I tillegg presenterer vi noen søknadsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om midler når de arrangerer tiltak som er åpent for mer enn egne medlemmer og vi diskuterer hva som gjør slike tiltak gode, og hvordan søknadene kan bli gode! Frivillige lag og organisasjoner som tilrettelegger for friluftsliv og friluftslivsaktiviteter, i tillegg til ansatte i kommunene er velkomne. Samlingen arrangeres av FNF (Forum for natur og friluftsliv) Buskerud og Buskerud fylkeskommune i fellesskap.

Les mer i invitasjonen.

Påmelding innen mandag 19. september ved å fylle ut påmeldingsskjema.

Tid og sted:

Mandag 26. september kl 18-21, Fylkeshuset, Drammen

Onsdag 28. september kl 18-21, Jakt- og fiskesenteret, Flå


Publisert 5. september 2016, oppdatert 7. september 2016.