Seminar om allemannsretten

Bra deltakelse og gode innlegg på seminar om allemannsretten 13. oktober 2015.

Fylkeskommunen og Forum for natur og friluftsliv i Buskerud arrangerte seminar om allemannsretten på fylkeshuset i Drammen.

Seminar om allemannsretten

Presentasjoner fra seminaret:


Publisert 14. oktober 2015, oppdatert 16. oktober 2015.