Fagseminar 2019: Planlegging for friluftsliv

Buskerud fylkeskommune inviterte til fagseminar om hvordan friluftsliv kan ivaretas og utvikles gjennom god planlegging.

  • Av Lise-Berith Lian

Vi inviterte kommuner, regionale organisasjoner og fylkeskommuner i framtidige Viken og vi samlet 43 deltakere.

Sted: Ringerike folkehøgskole, Hønefoss

Tid: 13. juni 2019, kl 10:00-15:00

Målgruppe: Alle fagområder der friluftsliv er relevant - planlegging, idrett/friluftsliv/kultur, reiseliv, folkehelse, alle som ønsker å få bedre innblikk i hvordan friluftsliv gjennom god planlegging kan ivaretas og utvikles.

Program finner du her

Foredragene fra dagen:

Oppstart

Friluftslivskartlegging - hva nå?

Friluftsliv som miljøhensyn i planleggingen

Friluftsliv i opplevelsesturismen

Friluftsliv i folkehelsearbeidet

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder

Nytt prosjekt: Friluftslivets ferdselsårer

Ny veileder: Plan for friluftslivets ferdselsårer

Eksempel på planarbeid - Flesberg kommune

Annet som ble omtalt i løpet av dagen:

DNTs utredning om bruk av § 35 i friluftsloven (vedlegg til denne kan fås ved henvendelse til lise-ber...@bfk.no)


Publisert 9. mai 2019, oppdatert 17. juni 2019.