Friluftsområder og tilrettelegging

Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede, og fylkeskommunen skal bistå kommunene i å sikre og tilrettelegge friluftsområder slik at vi får attraktive areal og anlegg for hele befolkningen.

Glitre friluftslivsområde, Gol kommune

Miljødirektoratet har en ordning der kommunene kan søke om tilskudd til å erverve mye brukte friluftsområder. Dette kalles statlig sikring. Disse områdene tilrettelegges for å ta imot mange besøkende, og gjennom metoden friluftsporter, kan de tilrettelegges på en helhetlig måte for å være tilgjengelig for flest mulig. Men det aller meste av friluftslivet foregår i skog og mark og på fjellet fordi allemannsretten, retten til ferdsel, opphold og høsting i utmark uansett hvem som er grunneier, står sterkt i Norge. Da kan enklere tilrettelegginger som turveier, turstier og skilting og merking være med på å bidra til at flere drar på tur. I undermenyen til venstre, finner du mer om de ulike temaene.


Publisert 9. juli 2018, oppdatert 8. august 2018.