Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder i Buskerud

Miljødirektoratet krever forvaltningsplaner som er godkjent av Fylkesmannen for å kunne motta statlige friluftslivsmidler for et område.

Tursti

Miljødirektoratet krever fra 2013 forvaltningsplaner for de statlig sikra friluftslivsområdene for å kunne få statlig støtte til tilrettelegging.

I Buskerud har 11 kommuner utarbeidet forvaltningsplaner for til sammen 29 statlig sikra friluftslivsområder. I planene er det en beskrivelse av områdene, og en plan for tiltak. Aktuelle tiltak er f.eks. skilting og informasjon, opparbeiding av parkeringsplasser, turveier og badeplasser, og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forvaltningsplanene vil danne grunnlag for prioritering av søknader til de statlige friluftslivsmidlene. Godkjente forvaltningsplaner ligger på Fylkesmannens nettside.

For alle nye områder som sikres med statlige friluftslivsmidler, er det et krav at det utarbeides forvaltningsplaner. Miljødirektoratet har laget en mal for arbeidet.

Etter hvert som tiltak i planene gjennomføres, vil det være behov for rullering av planene. 


Publisert 9. november 2012, oppdatert 8. august 2018.