Friluftsliv

Buskerud fylkeskommune har ansvar for å koordinere og stimulere til friluftsliv i et samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner.

Helse, rikdom og glede rommes i det ene ordet: Friluftsliv

Mikkjel Fønhus (1894-1973)

Friluftsliv er en viktig del av den norske identiteten og kulturarven. Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet. Friluftsliv er også en sentral del av den personlige identiteten for svært mange mennesker. Fykeskommunen skal følge opp nasjonale retningslinjer og ta eget initiativ i et samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner for å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivet til glede for den enkelte, folkehelsa og reiselivet. 

Buskerud fylkeskommune har ansvar for å koordinere og stimulere til friluftsliv i et bredt perspektiv, men med fokus på nærmiljø og folkhelse. Dette gjøres i et samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner. Dette innebærer blant annet:

Betydningen av grønne lunger der du bor
Se video


Publisert 30. april 2012, oppdatert 22. mai 2019.