Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er en ordning for å sikre et profesjonelt kulturtilbud for eldre.

Målet med Den kulturelle spaserstokken er: 

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet 

Den kulturelle spaserstokken finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet i fellesskap. Fylkeskommunen har ansvar for fordelingen av midler til kommunene.

Utlysningsbrev, midlertidig fordeling av midler og søknadsskjema er tilgjengelig til høyre. Dette blir også sendt ut til alle kommuner via e-post. Søknad sendes til postm...@bfk.no og merkes med saksnummer 15/3340. Søknadsfrist er 14. september.


Publisert 27. juni 2014, oppdatert 21. november 2017.