Buskerud fylkesbibliotek

Buskerud fylkesbibliotek ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling, og er et kompetanse- og utviklingssenter på bibliotekområdet.

Den viktigste målgruppen vår er bibliotekene i Buskerud. Vi jobber også med lokale og nasjonale myndigheter, skoler og andre kulturvirksomheter. I tillegg har fylkesbiblioteket produsentansvar for det regionale litteraturtilbudet i Den Kulturelle Skolesekken. Vi jobber i stor grad prosjektbasert. For mer informasjon om aktive prosjekter, se www.buskerud.fylkesbibl.no.

Buskerud fylkesbibliotek ble kåret til Årets bibliotek i 2010.

Bibliotekstrategi for Buskerud

Buskerud fylkeskommune har som mål å bidra til gode og oppdaterte bibliotektjenester for alle i Buskerud. Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 støtter opp under dette. Strategien skal danne grunnlag for robuste bibliotek med relevante tjenester av høy kvalitet og peker på fem satsningsområder for bibliotekene i Buskerud:

  • Aktiv formidling
  • Læring fra 0 til 100
  • Møteplass og debattarena
  • Digitale tjenester
  • Delingskultur og samarbeid

Bibliotekstrategien viser fylkesbibliotekets prioriteringer framover og danner grunnlag for forpliktende gjennomføringsavtaler mellom fylkesbiblioteket og bibliotekene i fylket.


Publisert 15. mars 2012, oppdatert 11. mai 2017.