Ungdommens kulturmønstring

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en landsomfattende kulturmønstring for ungdom.

  • Av Hilde Eriksen

Fra UKM åpningsshow 2010 - foto Kristoffer Monsen

Hvert år samles kreative og engasjerte ungdommer fra hele Buskerud  til Ungdommens kulturmønstring (UKM). UKM er en unik arena for utfoldelse og opplevelse av ungdomskultur.

Ungdommene deltar på UKM i sine respektive kommuner, hvor den lokale juryen bestemmer hvem som skal videre til fylkesmønstringen. Fylkesmønstringens jury sender et visst antall deltakere videre til landsfestivalen i Trondheim. Alle ungdommer i alderen 13 til 20 år kan delta på UKM.  Buskerud musikkråd har ansvar for gjennomføringen av UKM i vårt fylke.

Vil du delta? Ta kontakt med din kommune!


Publisert 30. april 2012, oppdatert 23. september 2015.