Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kulturuttrykk:

  • film
  • kulturarv
  • litteratur
  • musikk
  • scenekunst
  • visuell kunst 

Den kulturelle skolesekken forutsetter et nært samarbeid mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune. Likeledes er et nært samarbeid mellom kultur- og skolesektoren av avgjørende betydning. Det demokratiske prinsippet står sterkt i ordningen: Den kulturelle skolesekken skal omfatte alle elever.

 

Publisert 15. mars 2012, oppdatert 23. september 2015.