Barnehagekonserter

Buskerud fylkeskommune og Rikskonsertene samarbeider om barnehagekonserter i Buskerud. Konsertene skal gi barna en spesiell musikkopplevelse i møtet med profesjonelle musikere og er samtidig ment å inspirere de voksne.

Barnehagekonsert

Buskerud fylkeskommune og Rikskonsertene samarbeider om barnehagekonserter i Buskerud. Fylkeskommunen produserer, planlegger og gjennomfører konsertene. Rikskonsertene er med på å finansiere tilbudet, og er en aktiv partner når det gjelder den faglige utviklingen.

Konserttilbudet er organisert som en abonnementsordning. Det settes opp en tre ukers turné hvert halvår. På høsten går konserttilbudet til barnehager i midtfylket, Hallingdal og Numedal. På våren er det barnehager i nedre del av Buskerud som får tilbudet.

Turneen blir lagt slik at barnehagene får konsertbesøk på et tidspunkt som passer inn i barnas dagrytme. To barnehager får besøk i løpet av en konsertdag. I forkant av besøket får alle spillesteder tilsendt utfyllende informasjon om konserten, plakater og en postkorthilsen fra musikerne. I tillegg får abonnementsbarnehagene jevnlige nyhetsbrev med fagartikler om musikk for små barn, forslag til musikkaktiviteter og praktisk informasjon om det å være konsertmottaker i barnehagen.

Buskerud fylkeskommune er aktivt engasjert i utvikling av konserter for barn i førskolealder. Fylket var vertskap for Rikskonsertenes nasjonale fagsamling om barnehagekonserter, UNDRING, både i 2007 og 2012. Buskerud er også medlem i det nasjonale dialognettverket om kunstformidling for førskolebarn, som siden 2006 har blitt drevet av Universitet i Oslo.


Publisert 15. mars 2012, oppdatert 21. november 2017.