Kultur for barn og unge

Den nasjonale kulturpolitikken bygger på tre hovedsatsinger overfor barn og unge - Den kulturelle skolesekken, kulturskolene og Ungdommens kulturmønstring (UKM).

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune har som en regional utviklingsaktør et spesielt ansvar for Den kulturelle skolesekken og UKM. 


Publisert 9. november 2012, oppdatert 20. september 2016.