Kultur for barn og unge

Den nasjonale kulturpolitikken bygger på tre hovedsatsinger overfor barn og unge - Den kulturelle skolesekken, kulturskolene og Ungdommens kulturmønstring (UKM).

Buskerud fylkeskommune har som en regional utviklingsaktør et spesielt ansvar for Den kulturelle skolesekken og UKM. 


Publisert 9. november 2012, oppdatert 20. september 2016.