Satser på universell utforming

Fylkestinget vedtok den 28. april 2011 Regional plan for universell utforming - Buskerud mot 2025.

Med regional plan for universell utforming viser Buskerud fylkeskommune at vi satser mer på universell utforming enn det som kreves gjennom lovverket, og det viser at fylkeskommunen vil spille en viktig rolle i å bidra til å nå regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025 (Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet for 2009-2013). 

Videre understreker dette fylkeskommunens rolle som møteplass og kompetansearena for kommunene og organisasjoner.

Med regional plan for universell utforming –Buskerud mot 2025, utfordres hele Buskerudsamfunnet til å ta inn over seg det etiske og lovpålagte ansvaret det er å sikre god universell utforming.


Publisert 7. februar 2013, oppdatert 1. november 2013.