Ungdata-kontaktpersoner i kommunene

KOMMUNE ANSVARLIG STILLING TELEFONNR
Lier Sissel Gravdal Rådgiver
32220235 / 91158004
Sigdal  Gunhild Aaby Albjerk  Virksomhetsleder forebyggende helse  32711437 / 91344552
Gol  Ingunn Håverstad  Folkehelsekoordinator  40909256 
Flå  Siv Merethe Glesne Enhetsleder helse / helsesøster 32053600 / 95148061
Nedre Eiker Nina Line Midttun      
Rollag  Sissel Rostad Helsesøster / koordinator 31023410 / 99006450
Øvre Eiker  Siv Iren Hansen   94147422
Ringerike
Karianne Berg Slt koordinator 97082960
Hole
Karianne Berg Slt koordinator 97082960
Kongsberg Cathrine Frogh
Leder for Oppvekstkontoret  99752962 
Modum Hanne Mjølid Braathen  Helsesøster i ungdomsskolen 32786672 / 91574209
Flesberg  Frøydis Lislevatn Folkehelsekoordinator 31022000 / 31022304
Hemsedal  Henrik J Thorset Folkehelsekoordinator 97498919 
Nes  Katrine Skalleberg Folkehelsekoordinator 32068300
Ål Hilde Nysæther Frantzen Folkehelsekoordinator 32085035 / 90175205
Røyken  Espen Greftegreff Halvorsen SLT-koordinator 93053601 
Nore og Uvdal Malin Bekkeseth Led. Helsesøster 31024404
Hol  Grete Tandberg Fosshagen Skolefaglig rådgiver 32092172
Hurum 

Silje Schevig

Sverre Vig Hellerdal

Psykolog ved forebyggende helsetjenester  
Krødsherad  Ellen Fremgaard  Helsesøster   
       

Publisert 6. mars 2017, oppdatert 7. mars 2017.