Resultater fra Ung i Buskerud 2017

Ungdata-undersøkelsen «Ung i Buskerud 2017» ble gjennomført på ungdomsskoler og videregående skoler i Buskerud våren 2017. Drammen kommune gjennomførte undersøkelsen i 2016.

Undersøkelsen gir en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant over 15 000 ungdommer i Buskerud, og er den største levekårsundersøkelsen som er gjennomført i Buskerud. Målet med undersøkelsen er først og fremst å bistå kommunene med kunnskapsoppbygging,kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser, kunnskap til å jobbe målrettet med forebyggendearbeid og kunnskap til å bidra til gode rammer for barn og unges helse.

 

Standard Ungdata-rapporter per kommune og per fylke finner du  i menyen til høyre.

Hovedrapporten for Buskerud  finner du her - under finner du korte tematiske sammendrag  for Buskerud og mer om ungdommenes forhold til: