Statens designkonkurranse

God helse gir god læring – og utdanning gir god helse. 30 prosent av dagens elever i videregående skole fullfører ikke skolegangen. Ofte skyldes det helseproblemer.

  • Av Åse Marit Hovden

Helse- og utdanningssektorene jobber hver for seg med  å oppnå trivsel, engasjement og godt læringsmiljø for elevene. Derfor vil Statens designkonkurranse i 2013 bruke tjenestedesign for å utvikle felles løsninger med utgangspunkt i elevenes behov.

Norsk Form inviterer tjenestedesignere til å delta i konkurransen om å utvikle løsninger med utgangspunkt i elevenes behov. Prosjektet gjennomføres sammen med skolehelsetjenesten i Modum kommune i Buskerud og Rosthaug videregående skole.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Form Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Buskerud fylkeskommune.


Publisert 29. januar 2013, oppdatert 27. juli 2015.