"Rask psykisk helsehjelp"

Modum kommune er en av 12 kommuner i landet som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til etablering av et treårig pilotprosjekt “Rask psykisk helsehjelp”.

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT, og er et behandlingstilbud som baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. 

Tilbudet vil være et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonellet i kommunen.

Helsedirektoratet vil legge til rette for evaluering/forskning av tilbudet, samt sørge for nødvendig metodeopplæring innen kognitiv terapi.

Rask psykisk helsehjelp vil være en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Modum kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune. Behandlingstilbudet vil være lokalisert ved Kildehuset på Modum Bad.


Publisert 29. januar 2013, oppdatert 27. juli 2015.