Fiskesprell

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Sammen med ansatte i barnehage og skole skaper vi sjømatglede, og gjør sjømat til et naturlig valg.

Mer sjømat til barn og unge

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat.

Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv - til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene, og går derfor glipp av viktige helseeffekter. Sett fra et helsemessig synspunkt vil det være gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge.

Utjevning av sosiale ulikheter i kosthold

Fiskesprell er et ledd i det forebyggende folkehelsearbeidet, og skal bidra til å utjevne sosiale ulikheter i kosthold.

Folkehelsen i Norge er god, men det er store ulikheter i hvor lenge hver enkelt kan forvente å leve med god helse. Derfor er det viktig å legge til rette for like muligheter for alle barn og unge.

Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis, og Buskerud Fylkeskommune har tilbud om kurs til barnehager, SFO og elever på barne- og ungdomsarbeiderlinjene i den videregående skole.

Fiskesprell tilbyr heldagskurs, bestående av en teoretisk- og en praksis del.

Slik kan en kursdag i Fiskesprell for barnehageansatte se ut:

Fiskesprell

For mer informasjon, gå inn på hjemmesiden til Fiskesprell. Hvis du har spørsmål ta gjerne kontakt:

 

Kursleder:

Grete Johanne Samdahl

gre...@samdahl.no

tlf: 93 67 72 37

 

Kontaktperson i Buskerud fylkeskommune: 

Stine Rebni Bjørk 

Stine.Reb...@bfk.no

tlf: 99 70 24 85                       

 


Publisert 1. juli 2019, oppdatert 1. juli 2019.