Frisklivsarbeid i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har sammen med flere av fylkets kommuner har vært i front på landsbasis i utviklingen av frisklivsarbeidet og trening på resept. Dette har Buskerud fått mye nasjonal oppmerksomhet for.

På tur i skogen

Buskerud fylkeskommune har en sentral rolle med hensyn til å drive utviklingsarbeid innen forebyggende  og helsefremmende arbeid. Dette inkluderer arbeid knyttet til å utvikle frisklivssentraler.

Frisklivsarbeidet tar sikte på å bruke fysisk aktivitet, kostholdsveiledning og hjelp til røykeslutt som forebyggende og behandlende tiltak for personer som har tilløp til, eller som lider av livsstilssykdommer og andre helseplager som skyldes blant annet inaktivitet og usunne levevaner.

I Buskerud har vi 14 frisklivsentraler som tilbyr tilpasset lavterskel trening til pasienter som har fått fysisk aktivitet på resept av legen sin, men det er også tilrettelagt for andre deltakere gjennom kurstilbud og treningstilbud.


Publisert 25. juni 2012, oppdatert 12. oktober 2015.