Prosjekter og samarbeid

Et vellykket folkehelsearbeid krever en sektorovergripende tilnærming, og både internt i organisasjoner og mellom ulike parter må det samarbeides for å kunne møte utfordringene som ligger til grunn for sosial ulikhet i helse.

Buskerud fylkeskommune har blant annet inngått partnerskapsavtaler for folkehelse med frivillige organisasjoner i Buskerud.

Formålet med partnerskapsavtalene er at de skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Buskerud. Formålet med partnerskap for folkehelse er å bidra til mer systematisk og helhetlig folkehelsearbeid. Gjennom å arbeide i partnerskap kan vi gjøre nytte av hverandres kompetanse, unngå unødig overlapping i arbeidet og lære av hverandre.


Publisert 8. november 2012, oppdatert 21. november 2017.