Samarbeidsorgan

I 2017 ble det bestemt at det skulle dannes et nytt felleskap i Buskerud innenfor verdiskaping, næringsutvikling og opplæring (Forankret i Plan og bygningsloven).

Mandatet var oppfølging av de regionale planene (Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og Regional plan for kunnskapssamfunnet 2016-2020).

Under SMART oppvekst, som ivaretar regional plan for kunnskapssamfunnet, er det etablert en arbeidsgruppe som også fungerer som programsatsingens samarbeidsorgan. Gruppen er bredt og tverrfaglig sammensatt. Dette sikrer viktig og komplementær kunnskap og kompetanse inn i programarbeidet.

Representantene fra KoRus- Sør og Universitet i Sørøst- Norge sikrer forskningskompetanse i samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet består av følgende medlemmer:

Buskerud fylkeskommune

Randi Haldorsen

 

fagleder folkehelse, planenheten        

Buskerud fylkeskommune

Åse Marit Hovden

Rådgiver folkehelse, planenheten

BUFT                                                    

Representant fra

 

Buskerud fylkeskommune

Mange Skaalvik

Rådgiver folkehelse, prosjektleder, utdanningsavdelingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Anne G. Fængsrud

Visedekan, Fakultetet for humaniora, idrett- og utdanningsvitenskap, Notodden

Fylkesmannen

Anita Rolland Frölich

Fungerende avdelingsleder, Barn, unge og barnevern

Korus- Sør

Eli Marie Wiig

Fagansvarlig Borgestadklinikken

Ringerike kommune

Marianne Mortensen

Kommunalsjef barn og unge

Sigdal kommune

Gunhild Albjerk

Ledende helsesøster/forebyggende enhet

Øvre-Nedre Eiker kommune

Einar Bråten

Kommuneoverlege

Drammen kommune

Kjetil Nilssen

Kompetansesenter for skole, barnehage og oppvekst

     

Buskerud fylkeskommune

Rina Kamilla Yamamoto

Ungdomskoordinator

Buskerud fylkeskommune

Stine R Bjørk

Rådgiver folkehelse, planenheten

Samarbeidsorganet skal ha en rådgivende funksjon i utvelgelsesprosessen, og rådene skal legges til grunn for endelig utvalg av tiltak og tildeling av midler.

I tillegg til egne søkekriterier for kommunene i Buskerud, er det sentralt i vurderingen er å se på tiltakets formål og nytte, kunnskapsgrunnlag, gjennomførbarhet og evaluerbarhet.

Samarbeidsorganet skal ha jevnlige møter for å holde seg oppdatert om tiltaksutviklingen i kommunene underveis i prosjektperioden.


Publisert 1. juli 2019, oppdatert 1. juli 2019.