Hovedmålsetting for programmet i Buskerud

Barn og unge i Buskerud skal oppleve mestring, trivsel og god helse i hele oppveksten. I tillegg til opplæringsarenaene barnehage og skole, skal trygge og gode møteplasser og arenaer for barn og unge danne grunnlag for dette.


Publisert 1. juli 2019, oppdatert 1. juli 2019.