Program for folkehelsearbeid i kommunene

En tiårig nasjonal satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.

Fra og med 2019 får Buskerud fylkeskommune midler gjennom Program for folkehelsearbeid i kommunene.

Programmet er en tiårig satsing med målsetning om å fremme psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. Midlene skal gå til tiltaksutvikling i kommunene.

Søknadsfristen for kommunene i Buskerud var 15. mai.


Publisert 8. november 2012, oppdatert 1. juli 2019.