Planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse

Dagsseminar ble avholdt den 18. november 2014. Seminaret følges opp av workshops for kommuner.


Publisert 20. november 2014, oppdatert 20. november 2015.