Oppstartsseminar Ung i Buskerud 2017

Oppstartsseminaret ble gjennomført 14. april 2016 på Tyrifjord Hotell. Samtlige kommuner i fylket var representert.

Målgruppen for seminaret:

Ansatte i kommunene/fylket i Buskerud som jobber med ungdom, herunder ansatte i skolen, skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid, PPT, barneverntjenesten og NAV, samt folkehelsekoordinatorer, SLT-koordinatorer, politi, politikere eller andre som har interesse for ungdom og ungdomsundersøkelser i kommunen. 

Presetnasjoner fra samlingen finner du her:

Program for dagen (pdf)

Ung i Buskerud 2017, Korus Sør (pdf)

Ung i Buskerud 2017, NOVA (pdf)

Ung i Buskerud 2017, Ungdommens fylkesting (pdf)

Ungdata og nytteverdi for fylkeskommunen, BFK (pdf)

Ungdata, Geir Møller, Korus Sør (pdf)

Ung i Krødsherad, Geir Waaler (pdf)

Ung i Drammen, Kjersti Halvorsen Engeseth (pdf)


Publisert 30. mai 2016, oppdatert 30. mai 2016.