Folkehelsekonferansen i Buskerud

Folkehelsekonferansen har vært arrangert siden 1999. Den arrangeres som et samarbeid mellom Fylkesmannen og fylkeskommunen, og er en del av det regionale partnerskapet for folkehelse i Buskerud.

Konferansen er en viktig møteplass for kommuner, organisasjoner og andre med ansvar og/eller interesse for folkehelse. Det er en viktig arena for å få oppdatert kompetanse på feltet, utveksling av erfaringer og å møte ulike faggrupper.

Det har vært en jevn stigning i deltagerantallet. Tema for konferansen varierer fra år til år.

Informasjon og presentasjoner fra tidligere konferanser, finner du til høyre.


Publisert 26. juni 2012, oppdatert 20. november 2015.