Fiskesprell

Målet for Fiskesprell er at fisk og sjømat skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen og at matvarene blir en del av barnas kosthold.

Fiskesprell


Publisert 26. juni 2012, oppdatert 1. november 2013.