Miljø

Hva vi omgir oss med og hvordan vi lever livene våre påvirker helsen og levealderen vår. For å beskrive utfordringene må man identifisere og analysere utfordringer både innenfor fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø.

Ifølge SSB er om lag 27 prosent av befolkningen i Buskerud utsatt for støy fra veitrafikk og 3 prosent fra jernbane, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet på henholdsvis 25 prosent og 2 prosent.

 

Miljø

Kilde: Helsetilstand, levekår og levevaner (BFK - 2015)

Buskerud er på nivå med landstallet når det gjelder de som opplever sterk sosial støtte, mens andelen som opplever lite sosial støtte i fylket er høyere enn landstallet.

I følge Ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført i Buskerud i 2017 er det flere som mangler en fortrolig venn i fylket, sammenlignet med landstallet. Andelen ungdoms- og vgs-elever som opplever ensomhet

Kilde: Ung i Buskerud 2017 - andel elever som svarer at de er ganske eller mye plaget av ensomhet

Totalt sett er det litt flere i Buskerud som er plaget av ensomhet i forhold til nasjonale tall. Andelen som opplever ensomhet varierer mye mellom kommunene i fylket.


Publisert 12. mars 2018, oppdatert 13. mars 2018.