Levevaner

Levevaner eller helserelatert adferd har innvirkning på folks helse, og eksempler på dette kan være nivået på fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmidler.

Ser man på indikatorer for levevanene for fylket som helhet, finner man at disse stort sett er på linje med tilsvarende tall for landet. Ser man nærmere på de ulike kommunene er det forholdsvis stor variasjon, og dette gjelder spesielt røyke- og snusvanene. 

I undersøkelsen Ung i Buskerud 2017 framgår denne variasjonen innenfor flere områder. 

Andelen skoleelever som drikker alkohol månedlig eller oftere

Andelen ungdomsskoleelever i de ulike kommunene i Buskerud som svarer at de drikker alkohol månedlig eller oftere, Ung i  Buskerud 2017

 

Andelen skoleelever som får lov av foreldrene å drikke alkohol

Andelen ungdomsskoleelever som får lov av foreldrene å drikke alkohol, Ung i Buskerud 2017


Publisert 12. mars 2018, oppdatert 14. mars 2018.