Folkehelseprofil

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer årlig folkehelseprofiler for alle landets kommuner og fylker. Her finner man enkelt og raskt oversikt over helsetilstanden og faktorer som fremmer eller reduserer helsen til befolkningen i kommunene.

Kommunene og fylkeskommunen kan bruke folkehelseprofilene og statistikkbankene som Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvaret for som en av flere kilder når de søker svar på følgende to kjernespørsmål:

  • Hvordan er helsetilstanden hos innbyggerne i kommunen?
  • Hvordan er situasjonen i kommunen når det gjelder faktorer som fremmer eller reduserer helsen i befolkningen?

I listen under finner du en tematisk framstilling med en kort omtale av fylkets tilstand innenfor de seks hovedtemaene. Folkehelseprofilene (2018) for fylkets 21 kommuner finnes i lenkeboksen til høyre, mens folkehelseprofilen for Buskerud for 2018 finner du her