Minikonkurranser

Hvis vi har inngått rammeavtale med flere leverandører, og du skal kjøpe noe som koster mer enn 100.000 kroner (eks mva), så må man forespørre alle det er inngått avtale med. Dette kalles en minikonkurranse.

Dette gjøres ved å sende en formell bestilling av oppdraget. Deretter gjennomfører BFK Innkjøp en konkurranse, hvor alle de parallelle rammeavtaleleverandørene blir invitert.

Bestill oppdrag her


Publisert 16. desember 2016, oppdatert 19. desember 2016.