Enkeltanskaffelser

Med "enkeltanskaffelse" menes et engangskjøp av konkrete varer eller tjenester der det inngås én kontrakt som regulerer hele kjøpet.

BFK Innkjøp skal stå for gjennomføringen av alle enkeltanskaffelser over 500.000 kroner (eks mva). For enkeltanskaffelser med verdi under dette beløpet har virksomheten selv hovedansvaret for gjennomføringen. BFK Innkjøp vil likevel bidra med rådgivning og bistand ved behov.

Alle anskaffelser med verdi over 100.000 kroner skal registreres ved å bruke følgende link: Registrer behov for anskaffelse. Registeringen er viktig for at BFK Innkjøp skal ha god oversikt og kunne bistå fylkeskommunens virksomheter på en best mulig måte.

For informasjon om prosessen og innkjøpsfaglige temaer, se Veiledning. Vi anbefaler at du begynner å jobbe med dokumentet «Forberedelser til anskaffelse i BFK» så tidlig i innkjøpsprosessen som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at anskaffelser for hovedprosjekt Viken følger en egen rutine. Mer informasjon finner du på Vikens hjemmesider.


Publisert 16. desember 2016, oppdatert 25. oktober 2018.