Velkommen til BFK Innkjøp

BFK Innkjøp er et team bestående av innkjøpsrådgivere med spesialkompetanse på offentlige anskaffelser, lokalisert på fylkeshuset i Drammen.

Vi har ansvaret for gjennomføringen av alle anskaffelser over 500.000 kroner, i tillegg til innkjøpsfaglig rådgivning og bistand for ansatte i Buskerud fylkeskommune ved gjennomføring av anskaffelser med verdi mellom 100.000 – 500.000. 

BFK Innkjøp hjelper deg gjennom hele innkjøpsprosessen.

Anskaffelser i Buskerud fylkeskommune er regulert av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.


Publisert 16. desember 2016, oppdatert 25. oktober 2018.