Våre eiendommer

BFK Eiendom eier i dag totalt ca. ca. 236.000 m2 bygg. BFK Eiendom har ansvaret for forvaltning, drift-, vedlikehold-, utvikling- og eieransvar for eiendommene. Bygningsmassen strekker seg over store deler av fylket.

Detaljert arealfordeling:

Kommune Skole Areal - bygg
Ål Ål vgs 14.662 m2
Gol Gol vgs 4.947 m2
Nore og Uvdal Numedal vgs 4.197 m2
Modum Rosthaug vgs 30.698 m2
Øvre Eiker Eiker vgs 8.141 m2
Ringerike Hønefoss vgs
Modulbygg Nord 
16.231 m2
1.968 m2 
Ringerike Hønefoss vgs - filial Risesletta 5.971 m2
Ringerike Ringerike vgs 10.261 m2
Ringerike Ringerike fhs 7.851 m2
Drammen Drammen vgs 17.943 m2
Drammen Åssiden vgs 29.200 m2
Drammen Arbeidsinstituttet 3.699 m2
Drammen Fylkeshuset 7.797 m2
Lier Lier vgs 11.056 m2
Lier St. Hallvard vgs 12.539 m2
Røyken Røyken vgs 11.697 m2
Kongsberg Kongsberg vgs 29.835 m2
Drammen Strømsø 5.487 m2
  Div mindre eiendommer; boliger / garasjer 2.179 m2
Sum 236.359 m2

 


Innleie av eiendom

En av BFK Eiendoms oppgaver er å være fylkeskommunes kompetanseenhet for innleie av eiendom. BFK Eiendom har på vegne av Buskerud fylkeskommune ansvar for oppfølging av innleiekontrakter på 35.000 m2 bygg. Innleid bygningsmasse er hovedsakelig skolebygg og idrettshaller. I tillegg fester Buskerud fylkeskommune 103 mål tomt. Totalt eiet tomteareal utgjør 3.000 mål.


Publisert 9. november 2015, oppdatert 6. april 2016.