Tilbudsinnlevering

BFK Eiendom benytter elektronisk konkurransegjennomføring via verktøyet Visma TendSign (KGV). Alle konkurranser over nasjonal terskelverdi kunngjøres på Doffin.no. I tillegg kunngjøres konkurranser over EØS-terskelverdi i TED-databasen. 

BFK Eiendom ønsker å redusere miljøbelastningen, og tar ikke imot tilbud på papir. Visma TendSign er web-basert. Opprettelse av anbudsgiverkonto er kostnadsfritt for leverandører.

Her finner du Brukermanual for tilbudsinnlevering i Visma TendSign.

Visma har en egen supportavdeling som bistår leverandører med tekniske spørsmål til løsningen. Visma Support kan nås på e-post support....@visma.no eller tlf. 40 00 68 14.

Viktige ting å tenke på ved tilbudsinnlevering i Visma TendSign:

Tilbudsfrist:
Start tilbudsinnlevering i god tid. Når fristen utløper, vil det ikke være mulig å levere tilbud. Dette gjelder uansett årsak. Gjeldende tilbudsfrist er alltid synlig i konkurransens startbilde.

Informasjon til e-post:
E-postadressen som registreres i konkurransen vil motta informasjonsmeldinger og aktuell informasjon. Leverandør må derfor passe på at informasjon som blir sendt til e-postadressen blir videreformidlet internt.

Spørsmål og svar:
Spørsmål og svar-funksjonen kan inneholde viktige opplysninger, og svarene inngår som en del av konkurransegrunnlaget. Ved første innlogging i konkurransen, må leverandører påse at spørsmål og svar leses. Etter innlogging vil svar på spørsmål sendes automatisk til leverandørens registrerte e-postadresse.

Tilgang til skjulte kunngjøringer:
I Visma TendSign, vil åpne kunngjøringer som er utlyst på Doffin fra samme oppdragsgiver vises. Konkurranser som gjennomføres mellom utvalgte leverandører under nasjonal terskelverdi, vil ikke vises for andre enn de inviterte leverandørene. I konkurranser mellom utvalgte leverandører må tilsendt lenke (pr e-post) benyttes ved første innlogging og opprettelse av tilbudet for å finne konkurranse i TendSign.

Tilbakekalle tilbud:
Det er mulig å tilbakekalle tilbud helt fram til tilbudsfrist. Velg funksjonen «Ta tilbake tilbud» før tilbudsfristen for å redigere tilbudet og sende inn på nytt. Vær oppmerksom på at utfylt tekst i svarbokser kan forsvinne ved tilbakekalling av tilbudet, det er derfor lurt å lagre tekst som skal beholdes på egen maskin før du velger «Ta tilbake tilbud».

Support:
BFK Eiendom har ikke tilgang til leverandørers anbudsgiverkonto, og kan heller ikke se opplysninger om eller i tilbudet før fristen har passert. Ved tekniske spørsmål må Visma Support kontaktes.


Publisert 4. april 2016, oppdatert 4. april 2016.