Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utviklingsavdelingen
Kontor
Plan, miljø og folkehelse
Stilling
Fysioterapeut/rådgiver Friskliv
Telefon
E-post
Ase.Mari...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser