Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utviklingsavdelingen
Kontor
Buskerud fylkesbibliotek, Drammensbiblioteket
Stilling
konsulent
Telefon
E-post
Anette.V...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser